طراحی اتاق سرور استاندارد و دیتا سنتر طبقه استاندارد TIA 942 & BISCI

طراحی سیستم های Cooling,Bonding,Granding,Lighting(BMS),Cabling

اجرای عملیات عمرانی ، ساختمان دیتاسنتر

اجرای درب ضد سرقت ، مخصوص اتاق سرور