ارتباط بین دو نقطه تا مسافت 200 کیلومتر (LOS)

انتقال تصاویر بصورت Live

انتقال خط تلفن شهری و اینترنت به محل کارخانه و یا انبار

ارتباط دیتا با پهنای باند 5 Gbps با تجهیزات وایرلس