طراحی و اجرا کف کاذب برای اتاق های سرور ، مخابراتی ، ابزار دقیق ، بیمارستانی و صنعتی

اجرا ،کف کاذب های فولادی و آلومینیومی با تایل هایCm  60*60  از ارتفاع 15 سانتیمتر تا یک متر