اجرای باندینگ و گراندینگ به سیستم ارتینگ محیط در فضاهای صنعتی

اجرای چاه ارت ساختمان های مسکونی با مقاومت زیر پنج اهم

اجرای صاعقه گیر های ساختمانی

اجرای چاه ارت مخابراتی ، اتاق سرور ، دستگاههای ATM با مقاومت زیر دو اهم

اجرای چاه ارت دستگاه های ابزار دقیق با مقاومت زیر یک اهم

تست مقاومت چاه ارت در هر زمان از شبانه روز